Kako prodati kmetijsko zemljišče, gozd ali kmetijo

17.11.2023 / Jania Kiarra Grafias
Prodaja kmetijskega zemljišča, gozda ali kmetije zahteva posebno pozornost zaradi specifičnih zakonskih zahtev. Lastniki, ki nameravajo prodati tovrstno nepremičnino, morajo svojo prodajno ponudbo predložiti upravni enoti na območju, kjer se nepremičnina nahaja.

Posebno pozornost je treba nameniti tudi možni predkupni pravici države ali občine, ki lahko velja v primerih, ko se nepremičnina nahaja na območju z zakonskimi omejitvami, kot so ohranjanje narave, varstvo kulturne dediščine ali urejanje prostora.

Iz naših dolgoletnih izkušenj z prodajo zemljišč lahko zagotovimo, da bo celoten postopek izpeljan skladno z zakonom in brez dodatnih skrbi za lastnike. Zagotavljamo strokovno vodenje in svetovanje skozi vse faze prodaje, od predložitve ponudbe do zaključka transakcije.

#1 - Kako prodati kmetijsko zemljišče, gozd ali kmetijo