Razumevanje kapitalskega dobička pri prodaji nepremičnin

17.11.2023 / Jania Kiarra Grafias
Pri prodaji stanovanj se pogosto pojavlja vprašanje o kapitalskem dobičku in njegovih davčnih posledicah. Če želite kot prodajalec izogniti plačilu davka od kapitalskega dobička, je ključnega pomena razumevanje nekaterih osnovnih pravil.

Najprej, stalno prebivališče na naslovu nepremičnine za vsaj tri leta lahko pripomore k izogibanju plačila tega davka. Drugi pomemben vidik je skrbno shranjevanje vseh računov povezanih z začetno investicijo v nepremičnino, kot so adaptacije in obnove. Računi morajo biti izdani na ime lastnika in naslov nepremičnine, saj FURS priznava le te račune pri nižanju davčne osnove.

Davčna osnova za davek od kapitalskega dobička se izračuna kot razlika med vrednostjo nepremičnine ob prodaji in njeni vrednosti ob nakupu. Stopnja davka, ki znaša 25 %, se z vsakimi dopolnjenimi petimi leti lastništva zmanjšuje in po petnajstih letih lastništva nepremičnine se davek ne plača več. Zavezanec lahko zniža davčno osnovo tudi z normiranimi stroški, plačanim davkom na promet nepremičnin in stroški za obnovo nepremičnine, ki jih dokazuje z računi.

#1 - Razumevanje kapitalskega dobička pri prodaji nepremičnin